ALT OM TEATERSKOLEN

Teaterbutikken er en scenekunstsskole, hvor dit barn får undervisning i teater og skuespilteknik sammen med andre teaterglade børn/unge, og hvor dit barn kan spille med i 2-3 årlige forestillinger.

Der kræves ingen forudsætninger, og alle kan være med.

 

Teaterbutikken har venteliste til Børne og Ungdomsgruppen.

Du kan under fanen tilmelding tilmelde/opskrive dit barn på venteliste til Teaterbutikkens Børnegruppe (10-14 år) eller Ungdomsgruppe (14-18 år).

 

Teaterbutikken optager nye børn/unge fra ventelisten løbende hen over skoleåret.

Det største optag fra ventelisten sker dog pr. 1. august, idet oprykning fra Børnegruppen til Ungdomsgruppen foregår på dette tidspunkt. 

 

Du vil blive kontaktet, når der bliver en ledig plads (indmeldelse) i den ønskede gruppe.

 

Ved indmeldelse/plads i Teaterbutikken skal du have bopæl i Københavns Kommune, og dit barn må ikke være tilmeldt en kommunal klubplads.

Om det generelle Teaterpædagoiske arbejde:

Teaterbutikken er for alle med lyst og interresse for teater og er især kendt for sin tradition med at inddrage børnene i de skabende processer på et højt fagligt niveau. Teaterbutikken har mange års erfaringer med fokus på at udvikle drama- og teaterundervisningens struktur i forhold til at anerkende børnenes egen iderigdom og kreativitet. 

  

Eleverne undervises af lærere, som har en professionel teaterbaggrund og som har erfaring med børn & unge. Undervisningsprocessen kan eksempelvis være opdelt efter flg. overskrifter: Fælles fysisk opvarmning, én eller flere dramalege og teatertekniske øvelser, en solo-, par- eller gruppe-opgave med visning & opsamling til sidst. 

  

Via den daglige holdundervisning, de kreative processer og forestillingsarbejde erhverver Teaterbutikkens elever sig en bred vifte af skuespiltekniske redskaber og en æstetisk fornemmelse for dét at skabe deres eget teater. M.a.o. styrkes de i en bred forståelse for teatret og dets virkemidler – og i dét at være selvstændigt skabende – både enkeltvis og i gruppe. 

  

Det er Teaterbutikkens erfaring, at arbejdet med teater giver børnene & de unge sociale muligheder og anderledes og spændende kommunikative udtryksformer til at gengive de tanker, ideer, billeder og historier, som ligger dem på sinde. Derigennem får de mulighed for at skabe og styrke deres egen identitet & følelsen af selvværd. - Og netop derfor er det et af Teaterbutikkens vigtigste mål, at børnene selv fortæller deres historier!

Traditioner

 

Tourné eller Teaterlejr:

Hvert år forsøger vi at tage vi på Tourné eller Teaterlejr op mod sommerferien eller i starten af skoleåret . 

 

Fastelavnsfest:

Hvert år holder vi en fastelavnsfest, hvor alle kommer i fantasifulde udklædninger og slår katten af tønden.

 

Juleafslutning: 

Hvert år holder vi juleafslutning med jule-improvisationer og gaveleg.

 

Teaterfestivaler:

Teaterbutikken har været på - og bliver årligt inviteret til - teaterfestivaler verden over. Alt efter økonomi og øvrige aktiviteter forsøger vi at komme afsted ca. hvert 2 år.

Mobbepolitik

 

Selve opbygning af vores forestillings processer skaber de fælleskaber der sikre at alle vores børn føler sig som en del af et store ensemble. Af samme årsag arbejder vi på tværs af alder og køn.

 

Vi er som ensemble afhængige af hinanden , ingen kan undværes.

 

Det vigtigste er at have noget på hjerte -  en historie der bare må fortælles - og det har de fleste mennesker når der først gives rum og plads til at udtrykke sig.

 

Som en af vores børn udtrykker det.

"Vi er en stor familie hvor man kan være lige den man er"

 

 

Undervisningen er med til at efterleve vores  - ANTI JANTE LOV

 

 

1. Du skal vide, at vi andre regner med dig

2. Du må indse , at mindst 4-5 mennesker - dine nærmeste er helt afhængige af dig

3. Du skal vide, at vi ved, at der er meget godt og værdigfuldt i dig som vi har brug for

4. Du skal vide, at du har nogle menneskelige egenskaber, som vi holder af.

5. Du skal vide, at du hører sammen med os.

6. Du skal vide, at vi andre også kender til at føle sig betydningsløs, værdiløs, ensom og mislykket.

7. Du skal vide , at vi vil gøre noget for dig.

8. Du skal tro, at dit eget liv og vort samfunds beståen er afhængig af din indsats.

9. Vi - du og jeg - kan løse problemerne i fællesskab.

Uddrag af Udviklingsplan:

Teaterbutikkens overordnede målsætning: At udøve pædagisk teaterarbejde, hvor børn & unge får mulighed for at udfolde og udvikle sig kreativt

Teaterbutikken er en kulturskole med 40 års erfaring i formidling af scenekunst for med og af børn, unge og voksne. Sammen med Den Brune Kødbys andre Kunstskoler for børn og unge udgør Teaterskolen Teaterbutikken, KØBENHAVNS BØRNEKULTURELLE OMRÅDE.

Vi tilbyder børn og unge fra hele KBHKommune daglig undervisning i scenekunstens mange facetter. Undervisningen varetages af profesionelle instruktører og scenekunstnere. Udøvende kunstnere og specielt uddannet personale vi henter fra vores store netværk i ind og udland.

Vi udvikler løbende vores faglighed og teaterpædagogik og skaber nye innovative tilbud, projekter og forløb, til stor inspiration for tusindevis af Børn & Unge, Teaterfagfolk, politikkere, pædagoger og folkeskolelærere. Vi bidrager aktivt til "Åben Skole" og ideerne med  den nye skolereform og tilblivelsen af "åben skole". 

Vores ambition er intet mindre end at udvikle "verdens bedste teaterskole for Børn og Unge. Et producerende Børneteater og et kulturelt

kraftcenter i samarbejde med Københavns Børnekulturelle Område, den profesionelle teaterverden og Københavns Kommune.

 

Udpluk af Teaterbutikkens øvrige målsætninger:

- At børnene & de unge kommer af lyst 

- At undervise børn & unge i skuespil og teater

- At skabe børn og unge teater netværk på tværs af landegrænser. 

- At deltage aktivt - såvel kulturelt som pædagogisk - i det lokale område

- At producere teater af høj kvalitet med afsæt i deltagernes egne idéer og kreativitet

- At ende op med forestillinger, som er skabt og udført af børn & unge

-------------------------------------------------------------------- 

 

About Theatre school "Teaterbutikken"

  

Teaterbutikken is one of the leading theatre schools for children and young people in Denmark, and is especially known for its tradition of bringing and involving the students in the creative process at a very high level.

Teaterbutikken has many years experience, in focusing on the development  of drama ,the teaching of theatre, and structures in relationships so the individual recognises his or hers  wealth of ideas and creativity.

  

The students are taught by teachers with a professionel  theatre

background, who are also experienced in teaching children and young people.

The teaching process for example is divided in the following way, e.g

Group warm up (physical), one or several drama games and theatre techniques, solo work , couples or group assignments with informal showings, and finally feed back and collective sharing verbally/physically.

  

Through the daily group teaching and  the creative procceses  and performance techniques, the students acquire varied acting techniques and a range of tools, that are very rich and varied in depth, and an aesthetic sense of how to create their own theatre.This is to say , they strengthen and broaden their understanding of theatre and its working practices, whilst at the same time becoming creatively independent.

  

The Teaterbutikken experience is working with theatre whilst  giving children and young people social possibilties plus different and exciting forms of expressive communication. So that the students can also share and pass on their thoughts, ideas, pictures/photos and stories.

Basically all the elements that reside in their highly active minds.Therefore they have the possibilty to create and strengthen their own identities, feelings and their self-esteem.

And that is precisely Teatebutikkens number one goal.


 

 


 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus