top of page

 

 

 

Teaterbutikken er en scenekunstsskole, hvor dit barn får undervisning i teater og skuespilteknik sammen med andre teaterglade børn/unge. Vi har undervisning alle hverdage og producerer årligt 2-3 forestillinger.

Der kræves ingen forudsætninger, og alle kan være med.

Du kan læse om de enkelte hold her:

Børnehold (10-14 årige / 4. - 7. klasse)

Ungdomshold (14 - 14 årige)

Voksenhold  (18 -22 årige)

Læs mere om tilmelding og venteliste her:

 

Teaterbutikken er for alle med lyst og interesse for teater og er især kendt for sin tradition med at inddrage børnene i de skabende processer på et højt fagligt niveau. Teaterbutikken har mange års erfaring med fokus på at udvikle drama- og teaterundervisningens struktur i forhold til at anerkende børnenes egen iderigdom og kreativitet. 

  

Eleverne undervises af lærere, som har en professionel teaterbaggrund og som har erfaring med børn og unge. Undervisningsprocessen kan eksempelvis være opdelt efter følgende overskrifter: Fælles fysisk opvarmning, én eller flere dramalege og teatertekniske øvelser, en solo-, par- eller gruppe-opgave med visning og opsamling til sidst. 

  

Via den daglige holdundervisning, de kreative processer og forestillingsarbejde erhverver Teaterbutikkens elever sig en bred vifte af skuespiltekniske redskaber og en æstetisk fornemmelse for dét at skabe deres eget teater. De styrkes i en bred forståelse for teatret og dets virkemidler – og i dét at være selvstændigt skabende – både enkeltvis og i gruppe. 

  

Det er Teaterbutikkens erfaring, at arbejdet med teater giver børnene og de unge sociale muligheder og anderledes, spændende kommunikative udtryksformer til at gengive de tanker, ideer, billeder og historier, som ligger dem på sinde. Derigennem får de mulighed for at skabe og styrke deres egen identitet og selvværd. - Og netop derfor er det et af Teaterbutikkens vigtigste mål, at børnene selv fortæller deres historier!

 

Teaterbutikkens hensigt med forestillingsarbejdet er, at skabe fællesskaber for børn og unge, hvor man i et forpligtende fællesskab har mulighed for at afsøge teatrets traditionelle og skæve vinkler. Sammen søger vi at sprænge grænserne og eksperimenterer med genre, form og udtryk for, hvad teater med børn er og kan! 

 

Teaterbutikken forestillinger bliver skabt gennem en devising proces og i et tæt samarbejde med eleverne.

Labyrintforestilling

Hvert år venter der publikum en ganske særlig oplevelse. Oplevelserne har gennem årene (siden år 2000) været mange. Fra gys, blodige vampyrer og døde dyr til sensoriske, interaktive og drømmende forestillinger. Temaer som klimaforandringer, kropsforståelse eller solsystemet har også været omdrejningspunkt for den årlige vandreforestilling i- og rundt om vores gamle hus.

 

Teaterbutikkens labyrintforestilling lever sit eget liv og har igennem årene vist sig at være et koncept der lokker publikum til igen og igen og blandt andet har været på Politikens must-see liste flere gange i forbindelse med afholdelsen af Kulturnatten.

Både børne. og ungdomsgruppens elever deltager i labyrintforestillingen. 

  

Fællesforestilling

Hvert år slås et fælles tema op for vores fællesforestilling. Forestillingens tilblivelsesproces er opdelt i flere faser og strækker sig fra research til endelig slut produkt. Holdene arbejder individuelt med temaet, mens lærerne koordinerer indbyrdes for at skabe 'en rød tråd'. Trådene samles ved en række fællesprøver, hvor alle hold deltager.

  

Børnegruppens hovedforestilling spiller i 10 dage. 

  

Turnéforestillingen

Næsten hvert år produceres en turnéforestilling med de ældste elever fra vores børnegruppe; en slags afgangsforestilling før eleverne rykker op i ungdomsgruppen. 

Vi inviteres ofte til internationale festivaler og samarbejdsprojekter på tværs af landegrænser både med vores børnegruppe og vores ungdomsgruppe.

Traditioner

 

Turné eller teaterlejr:

Hvert år forsøger vi at tage vi på turné eller teaterlejr op mod sommerferien eller i starten af skoleåret . 

 

Fastelavnsfest:

Hvert år holder vi en fastelavnsfest, hvor alle kommer i fantasifulde udklædninger og slår katten af tønden.

 

Juleafslutning: 

Hvert år holder vi juleafslutning med jule-improvisationer og gaveleg.

 

Teaterfestivaler:

Teaterbutikken har været på - og bliver årligt inviteret til - teaterfestivaler verden over. Alt efter økonomi og øvrige aktiviteter forsøger vi at komme afsted ca. hvert 2 år.

Forestillinger:

Vi producerer årligt 2-3 store forestillinger med eleverne.

Teaterbutikkens mobbepolitik

 

Teaterbutikkens udviklingsplan og målsætninger


 

Teaterpædagogisk arbejde

Teaterskolen i Teaterbutikken

Forestillinger

Traditioner

bottom of page