OM TEATERSKOLEN

Teaterbutikken er en scenekunstsskole, hvor dit barn får undervisning i teater og skuespilteknik sammen med andre teaterglade børn/unge, og hvor dit barn kan spille med i 2-3 årlige forestillinger.

Der kræves ingen forudsætninger, og alle kan være med.

 

Teaterbutikken har venteliste til Børne og Ungdomsgruppen.

Du kan under fanen tilmelding tilmelde/opskrive dit barn på venteliste til Teaterbutikkens Børnegruppe (10-14 år) eller Ungdomsgruppe (14-18 år).

 

Teaterbutikken optager nye børn/unge fra ventelisten løbende hen over skoleåret.

Det største optag fra ventelisten sker dog pr. 1. august, idet oprykning fra Børnegruppen til Ungdomsgruppen foregår på dette tidspunkt. 

 

Du vil blive kontaktet, når der bliver en ledig plads (indmeldelse) i den ønskede gruppe.

 

Ved indmeldelse/plads i Teaterbutikken skal du have bopæl i Københavns Kommune, og dit barn må ikke være tilmeldt en kommunal klubplads.

Om det generelle Teaterpædagoiske arbejde:

Teaterbutikken er for alle med lyst og interresse for teater og er især kendt for sin tradition med at inddrage børnene i de skabende processer på et højt fagligt niveau. Teaterbutikken har mange års erfaringer med fokus på at udvikle drama- og teaterundervisningens struktur i forhold til at anerkende børnenes egen iderigdom og kreativitet. 

  

Eleverne undervises af lærere, som har en professionel teaterbaggrund og som har erfaring med børn & unge. Undervisningsprocessen kan eksempelvis være opdelt efter flg. overskrifter: Fælles fysisk opvarmning, én eller flere dramalege og teatertekniske øvelser, en solo-, par- eller gruppe-opgave med visning & opsamling til sidst. 

  

Via den daglige holdundervisning, de kreative processer og forestillingsarbejde erhverver Teaterbutikkens elever sig en bred vifte af skuespiltekniske redskaber og en æstetisk fornemmelse for dét at skabe deres eget teater. M.a.o. styrkes de i en bred forståelse for teatret og dets virkemidler – og i dét at være selvstændigt skabende – både enkeltvis og i gruppe. 

  

Det er Teaterbutikkens erfaring, at arbejdet med teater giver børnene & de unge sociale muligheder og anderledes og spændende kommunikative udtryksformer til at gengive de tanker, ideer, billeder og historier, som ligger dem på sinde. Derigennem får de mulighed for at skabe og styrke deres egen identitet & følelsen af selvværd. - Og netop derfor er det et af Teaterbutikkens vigtigste mål, at børnene selv fortæller deres historier! 

-------------------------------------------------------------------- 

 

About Theatre school "Teaterbutikken"

  

Teaterbutikken is one of the leading theatre schools for children and young people in Denmark, and is especially known for its tradition of bringing and involving the students in the creative process at a very high level.

Teaterbutikken has many years experience, in focusing on the development  of drama ,the teaching of theatre, and structures in relationships so the individual recognises his or hers  wealth of ideas and creativity.

  

The students are taught by teachers with a professionel  theatre

background, who are also experienced in teaching children and young people.

The teaching process for example is divided in the following way, e.g

Group warm up (physical), one or several drama games and theatre techniques, solo work , couples or group assignments with informal showings, and finally feed back and collective sharing verbally/physically.

  

Through the daily group teaching and  the creative procceses  and performance techniques, the students acquire varied acting techniques and a range of tools, that are very rich and varied in depth, and an aesthetic sense of how to create their own theatre.This is to say , they strengthen and broaden their understanding of theatre and its working practices, whilst at the same time becoming creatively independent.

  

The Teaterbutikken experience is working with theatre whilst  giving children and young people social possibilties plus different and exciting forms of expressive communication. So that the students can also share and pass on their thoughts, ideas, pictures/photos and stories.

Basically all the elements that reside in their highly active minds.Therefore they have the possibilty to create and strengthen their own identities, feelings and their self-esteem.

And that is precisely Teatebutikkens number one goal.


 

 


 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus