TEATERSKOLEN TEATERBUTIKKENS KLASSEPROJEKTER :

1 TIL 5 DAGES FORLØB I TEATER, DRAMA OG SCENEKUNST - SOM UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING I DEN ÅBNE SKOLE:

 

Teaterbutikkens ca. 24 årlige klasseprojekter dækkes af midler fra Københavns Kommune – og er således GRATIS for skolerne !

 

Siden 2004 har mere end 7.500 elever fra 80 % af Københavns Kommunes skoler deltaget i henved 350 klasseprojekter og op mod 100 forskellige slags scenekunst-koncepter.

 

Hvert halve år udsendes 'Teaterbutikkens Klasseprojekt Program': I hvert projekt indtænkes klare lærings- og sociale mål. Projekterne retter sig fortrinsvis til klassetrinene 3.-9. Klasse.

 

Projekterne udføres af professionelle teaterlærere og kan være af kortere eller længere varighed - fra 1 til 5 formiddage. 

 

Løbende udbydes der også samarbejdsprojekter med bl.a. Københavns Kommunes Musikskole, Billedskolen i Tvillingehallen, Børnenes Madhus o.a. kulturinstitutioner.

 

Hvordan foregår det?

 

1) Teaterbutikkens udsender program til alle Københavns Kommunes skoler hvert halve år: Lige omkring den 1. juni og den 1. december (med deadline for ansøgninger/tilmeldinger lige før/lige efter hhv. sommerferien og juleferien)

 

2) Interesserede skolelærere skriver tilmelding / motiveret ansøgning p.v.a. deres klasse/r via mail – inden deadline – til: klasseprojekter@buf.kk.dk

 

3) Projekterne fordeles - og alle får svar hurtigst muligt - lige inden / lige efter hhv. sommerferien eller juleferien. Ansøgere, som får afslag, skrives på en interesseliste - og modtager tilbud, hvis der senere på sæsonen dukker ledige projekter op.  

 

4) Alle, som har fået tildelt et projekt modtager en skriftlig skoleaftale, der skal underskrives af skolens leder - og returneres via scan eller post til Teaterskolen Teaterbutikken.

 

Minimum een klasselærer skal deltage i projektet fra start til slut. Kontinuiteten er yderst vigtig, da den teaterpædagogiske proces både er tiltænkt eleverne og deres lærere - som en uvurderlig mulighed for at observere og opdage sig selv og hinanden – på nye måder.

 

5) Klassen og dens lærer/e deltager i klasseprojektet - enten på Teaterskolen Teaterbutikken, Staldgade 37, 1699 København V -  eller på egen skole. 

 

6) Evalueringskrav: Med i den skriftlige aftale indgår et evaluerings-dokument, der efterfølgende besvares/returneres inden 2 uger efter projekt-deltagelsen. 

 

7) Alle ansøgere og deltagere skrives på en mailingliste - og får Teaterbutikkens næste Klasseprojekt Program sendt direkte i egen mailbox.

 

Spørgsmål om Teaterbutikkens Klasseprojekter kan stiles til Teaterbutikkens projektkoordinator via mail til: klasseprojekter@buf.kk.dk

 

 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus