top of page

Klasseprojekter

1-5 dages forløb med afsæt i teater, drama og scenekunst, som understøttende undervisning i Den Åbne Skole

Hvis du vil høre mere om Teaterbutikkens aktuelle projekter, så send en mail på teaterbutikken@kk.dk

Teaterbutikkens ca. 24 årlige klasseprojekter dækkes af midler fra Københavns Kommune – og er således GRATIS for skolerne!

 

Siden 2004 har mere end 7.500 elever fra 80 % af Københavns Kommunes skoler deltaget i henved 350 klasseprojekter og op mod 100 forskellige scenekunst-koncepter.

 

Hvert halve år udsendes Teaterbutikkens Klasseprojekt Program; i hvert projekt indtænkes klare lærings- og sociale mål. Projekterne retter sig fortrinsvis til klassetrinene 3.-9. Klasse.

 

Projekterne udføres af professionelle teaterlærere og kan være af kortere eller længere varighed - fra 1 til 5 formiddage. 

 

Løbende udbydes der også samarbejdsprojekter med bl.a. Københavns Kommunes Musikskole, Billedskolen i Tvillingehallen, Børnenes Madhus og andre kulturinstitutioner.

 

Klassen og dens lærer/e deltager i klasseprojektet - enten på Teaterskolen Teaterbutikken, Staldgade 37, 1699 København V. eller på egen skole. 

Minimum een klasselærer skal deltage i projektet fra start til slut. Kontinuiteten er yderst vigtig, da den teaterpædagogiske proces både er tiltænkt eleverne og deres lærere - som en uvurderlig mulighed for at observere og opdage sig selv og hinanden på nye måder.

 

Inden deltagelse skal skolens leder underskrive en skriftlig skoleaftale. Med i den skriftlige aftale indgår et evaluerings-dokument, der efterfølgende besvares/returneres inden 2 uger efter projekt-deltagelsen. 

Send en mail til teaterbutikken@kk.dk, hvis du vil høre mere om de aktuelle projekter og/eller ansøge på vegne af din klasse.

 

Hvordan foregår det?

bottom of page