Klasseprojekter

1-5 dages forløb med afsæt i teater, drama og scenekunst, som understøttende undervisning i Den Åbne Skole

Teaterbutikkens ca. 24 årlige klasseprojekter dækkes af midler fra Københavns Kommune – og er således GRATIS for skolerne!

 

Siden 2004 har mere end 7.500 elever fra 80 % af Københavns Kommunes skoler deltaget i henved 350 klasseprojekter og op mod 100 forskellige scenekunst-koncepter.

 

Hvert halve år udsendes Teaterbutikkens Klasseprojekt Program; i hvert projekt indtænkes klare lærings- og sociale mål. Projekterne retter sig fortrinsvis til klassetrinene 3.-9. Klasse.

 

Projekterne udføres af professionelle teaterlærere og kan være af kortere eller længere varighed - fra 1 til 5 formiddage. 

 

Løbende udbydes der også samarbejdsprojekter med bl.a. Københavns Kommunes Musikskole, Billedskolen i Tvillingehallen, Børnenes Madhus og andre kulturinstitutioner.

 

Klassen og dens lærer/e deltager i klasseprojektet - enten på Teaterskolen Teaterbutikken, Staldgade 37, 1699 København V. eller på egen skole. 

Minimum een klasselærer skal deltage i projektet fra start til slut. Kontinuiteten er yderst vigtig, da den teaterpædagogiske proces både er tiltænkt eleverne og deres lærere - som en uvurderlig mulighed for at observere og opdage sig selv og hinanden på nye måder.

 

Inden deltagelse skal skolens leder underskrive en skriftlig skoleaftale. Med i den skriftlige aftale indgår et evaluerings-dokument, der efterfølgende besvares/returneres inden 2 uger efter projekt-deltagelsen. 

 

Programmet med beskrivelse af kommende klasseprojekter og anden praktisk info sendes til alle Københavns Kommunes skoler hvert halve år, omkring d. 1. juni og d. 1. december (Deadline for ansøgning/tilmelding er umiddelbart før/efter hhv. sommerferien og juleferien)

 

Lærere fra alle folkeskoler i Københavns Kommune kan sende en ansøgning p.v.a. deres klasse/r via mail til: klasseprojekter@buf.kk.dk

 

Projekterne fordeles umiddelbart inden/efter hhv. sommerferien eller juleferien. Ansøgere, som får afslag, skrives på en interesseliste og modtager tilbud, hvis der senere på sæsonen dukker ledige projekter op.

 

Se aktuelle klasseprojekter her 

 

 

Interesserede kan modtage Teaterbutikkens Klasseprojekt Program direkte i egen mailbox ved at blive skrevet på en mailingliste hos Teaterbutikkens projektkoordinator via mail til: klasseprojekter@buf.kk.dk.

 

Spørgsmål om Teaterbutikkens Klasseprojekter kan stiles til Teaterbutikkens projektkoordinator via mail til: klasseprojekter@buf.kk.dk

Hvordan foregår det?

Tilmelding

Mere info