top of page

Efteruddannelseskurser

for skolelærere, pædagoger, teaterlærere og andre interesserede

Teaterskolen Teaterbutikken vil snarest muligt igen tilbyde intensive efteruddannelseskurser i teater, drama og scenekunst. Temaerne varierer fra gang til gang. Indholdet kan være teoretisk, men er primært praktisk rettet med øvelser på gulv, hvorved transfer-værdien til eget arbejde bliver langt større. Sidegevinster kan være deltagernes indbyrdes udveksling og nyt fagligt netværk. 

 

I samarbejde med BUF Akademiet har vi bl.a. haft succes med at udbyde:

 

T+Rollespil v. Living Stories (2016)

Figur og Karakterarbejde med børn og unge (2015)

Dramalege & Impro med børn og unge (2014) 

Instruktion af børn og unge (2013)

Teaterproduktion med børn og unge (2012)

Kurserne skal kunne løbe rundt i sig selv og dækkes af deltagernes egenbetaling.

Skriv til os på teaterbutikken@kk.dk for mere info eller hvis du har ønske om et specifikt tilrettet kursus til dit eller din faggruppes særlige ønsker. 

bottom of page