top of page

 

Børneholdene producerer årligt flere store forestillinger samt et antal mindre forestillinger i fællesskab. I produktionen af en forestilling gør vi sjældent brug af et på forhånd skrevet manuskript. Ofte bruges arbejds-metoden 'devising'. Som regel starter vi med at udarbejde et forestillings-koncept ud fra et overordnet tema. Herefter fungerer koncept og tema som produktions-processens omdrejningspunkt. Elevernes idéer og materiale udvikles løbende via teaterlærernes supervision. Teaterlærerne varetager således det dramaturgiske overblik - og til sidst komponeres og instrueres forestillingen udfra det skabte materiale.

Teaterbutikkens produktionshold er for elever i alderen 10-14 år / 4.-7. klasse. Der er undervisning mandag-torsdag kl. 15.30 - 18.00.

Der er 60 børn i Børnegruppen og ca. 20 børn på hvert hold. Valg af hold/dage foretages ved henvendelse på teaterbutikken@kk.dk, når dit barn har fået en plads i Børnegruppen.

På produktionsholdene laves der grundtræning og undervises bredt indenfor teater- og skuespilsfaget. 2-3 gange om året, skal I forvente ekstra tid til prøve og forestillingsforløb. Her vil eleverne skulle møde flere dage og evt. en weekend i Teaterbutikken. Se kalenderen for mere info.

Gennem året findes og opstår en del andre aktiviteter i huset. Vi har tradition for at afholde eksempelvis julefest, fastelavnsfest og sommerfest. Dertil kommer en teaterlejr i sommeren, hvor børneholdene tager på koloni i en uge. Du kan se den aktuelle kalender her. Når det er muligt og giver mening kan vi bruge undervisningstiden på ture ud af huset, på museer eller andre steder som kan inspirere os i det aktuelle arbejde. Der vil også ind imellem blive arrangeret fælles ture i teatret eller lignende.

Hvis man har lyst til at modtage mere undervisning, end den man får på produktionsholdene, kan man deltage på et temahold. Temahold er af kortere varighed og omhandler en bestemt tematik, som man går i dybden med. Man kan ikke gå på et temahold og et produktionshold samme dag, da undervisningstiden for de to hold overlapper. 

Kontakt kontoret på teaterbutikken@kk.dk, hvis du vil høre mere om de aktuelle temahold eller kom forbi og tag en snak med os.

Læs mere om Teaterbutikkens undervisning, det teaterpædagogiske arbejde, traditioner mm. her

 

 

For at blive indmeldt i børnegruppen skal dit barn skal være fyldt 10 år eller gå i 4. klasse. Dit barn kan gå i børnegruppen til og med 7. klassetrin. Ved indmeldelse/plads i Teaterbutikken må dit barn ikke være tilmeldt en kommunal klubplads. Du kan skrive dit barn på venteliste fra dit barns 5. år.

Tryk nedenfor for at tilmelde / skrive dit barn på venteliste.

 

Det koster 600 kroner om måneden at gå i Børnegruppen i Teaterbutikken. Betalingen sker månedsvis forud, den 1. i hver måned, 11 måneder om året. Juli er betalingsfri måned.

Der kan søges om friplads ved tilmelding.​

Børnehold - produktionshold

Tilmelding og venteliste

Kontingent og betaling

Andre aktiviteter

bottom of page