Børnehold

Teaterbutikkens børnegruppe producerer årligt flere store forestillinger samt et antal mindre forestillinger. I produktionen af en forestilling gør vi sjældent brug af et på forhånd skrevet manuskript. Ofte bruges arbejds-metoden "Devising". Som regel starter vi med at udarbejde et forestillings-koncept ud fra et overordnet tema. Herpå fungerer koncept og tema som produktions-processens omdrejningspunkt. Eleverne idéer og materiale udvikles løbende via teaterlærernes supervision. Undervejs er elever og teaterlærere i dialog om "den røde tråd"... 

Teaterlærerne varetager således det dramaturgiske overblik - og til sidst komponeres og instrueres forestillingen udfra det skabte materiale.  

 

Der er undervisning i Børnegruppen alle eftermiddage fra mandag til fredag:

 

4 TEATERHOLD/ produktionshold samt et "film/Variete hold" om fredagen.

Tid: Mandag - torsdag kl. 15.30 - 18.00 samt fredag 15.30 - 17.00.

 

På teaterhold/produktionshold laves der grundtræning og undervises

bredt indenfor teater- og skuespilsfaget.

Det er kun på disse hold, der produceres forestillinger.

"Film/Teknik" - fredage kl. 15.30-17.00 

Lærer: Simon, Per, Morten.

Her er mulighed for at udleve sin glæde ved at lave film. Vi arbejder i teams

og laver storyboards over forskellige temaer som vi laver filmene over.

Eleverne skaber selv ideer, filmer og instruere.

 

2-3 gange om året, skal I forvente ekstra tid til prøve og forestillingsforløb. Her vil eleverne skulle møde flere dage og evt. en weekend i Teaterbutikken. 

 

For at blive indmeldt i Børnegruppen skal dit barn skal være fyldt 10 år eller gå i 4. klasse. Dit barn kan gå i Børnegruppen til og med 7. klassetrin. 

Der er 60 børn i Børnegruppen, og der undervises på et dagligt hold fra mandag til fredag i tidsrummet fra kl. 15.30-17.45.

Dit barn har mulighed for at gå på flere hold/dage om ugen. De fleste børn går på 2-3 hold/dage pr. uge. Valg af hold/dage foretages, når dit barn har fået en plads i Børnegruppen.

Kontingent og betaling

Det koster 600 kroner om måneden at gå i Børnegruppen i Teaterbutikken. Betalingen sker månedsvis forud, den 1. i hver måned, 11 måneder om året. Juli er betalingsfri måned.

Der kan søges om friplads ved tilmelding.

------------------------------------------------------------ 

About Teaterbutikken

Teaching is divided according to age.

The childrens group for ( 10 to 14 year olds). The youth group for (14 to 17 year olds).The adult group for ( 18 to 21year olds) .

Teaterbutikken produces several performances yearly, during the production period a published manuscript is very seldom used, the production method used is called "Devising".

As a rule we start working from an idea based on a broad theme, from here on the ideas and the theme are the pivotal point for the whole of the production process.

The students ideas are developed under the supervision of their theater teacher, during this process, the teacher and the students speak about "the red thread" which is the link that holds the story together.

The teachers then consider the dramatical aspects of the work and the overall look, the last component is actually directing the work, from the material thats been gathered.

 

 

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus